Register | Login

I vissa fall kan man boka tid för hembesök, när en representant för någon av de som jobbar med värmepumpar i Stockholm kommer hem och ser över huset och kommer med förslag på hur man bäst kan spara in på el. Text som nämner pumpar. Läs vidare i ämnet här om du vill veta mer om pumpar.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.